iKoźmiński dla pracowników
Pracownicy, w szczególności dydaktyczni, mają do dyspozycji w jednym miejscu zarządzanie swoimi przedmiotami, planem zajęć, grupami zajęciowymi. Mogą podejrzeć statystyki ocen, ankiet. Funkcjonalność systemu systematycznie będzie rosła i o każdej nowej funkcjonalności będziemy informować.

Skrócony opis funkcjonalności przedstawia poniższy film:

Vorbus eUczelnia - portal dla szkół i uczelni wyższych. Przygotowany we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Autor: Adam Jarus 2011-2021 (U10) ( 1.9.893.0)